Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo slíbenou novelu zákona o ochraně spotřebitele, podle které budou tyto firmy povinny dopředu hlásit své akce České obchodní inspekci a ve svých pozvánkách budou muset oznámit, jaké zboží nebo služby chtějí nabízet. Pokud tak neučiní, mohou dostat pětimiliónovou pokutu.

„Je to reakce ne nekalé obchodní praktiky,“ řekl ve středu Právu ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS). Podle něj sice inspektoři za letošní čtvrtrok udělili více pokut než za celý loňský rok, nicméně přitvrzení je namístě.

Jen v květnu Česká obchodní inspekce uložila dosud nejvyšší pokutu, a to dva milióny korun firmě 1. Česká reklamní společnost za promyšlenou manipulaci a agresivní nátlak na seniory během prodeje.

Napříště může být pro podobné podnikavce hůř.

Sněmovna má normu schvalovat expresně

Ministerstvo svůj návrh rozeslalo tento týden do připomínkového řízení, takže vláda by se jím mohla zabývat v příštích týdnech. Poslance pak chce Kuba požádat, aby změnu schválili bleskově, tedy v rámci jednoho dne.

Jenže i tak je jisté, že celé legislativní kolečko skončí nejdřív na podzim a „šmejdi“ tak mohou ještě nějakou dobu nabízet důvěřivým lidem předražené zboží, aniž by předváděcí akce museli předem hlásit inspektorům.

Podle některých poslanců by přitom stačilo, kdyby se připravený nový paragraf zpřísňující podmínky vložil do právě rozjednaných zákonů souvisejících s rekodifikací soukromého práva, které bude Sněmovna schvalovat na zahájené červnové schůzi.

Tím by se platnost změny chránící spotřebitele urychlila. Se zpřísněním přitom souhlasí po-slanci napříč Sněmovnou.

„Byl bych ochoten si takový návrh osvojit a podat ho jako po-změňovací do rozjednaných zákonů, jejichž součástí je i zákon o ochraně spotřebitele, ale není o to zájem,“ řekl Právu šéf klubu soc. dem. Jeroným Tejc. Také podle šéfa klubu TOP 09 Petra Gazdíka Gazdíka by to bylo vhodné řešení.

„Zvolili jsme variantu, že návrh podáme samostatně, protože po-dle ministerstva spravedlnosti nesouvisí s rekodifikací soukromého práva a mohl by být považován za přílepek,“ zdůvodnil Kuba.

Připomněl, že i dnes je možné nepoctivce podle zákona o ochraně spotřebitele postihovat, problém je ale v tom, že inspektoři většinou o jejich předváděcích akcích nemají informace.

Česká obchodní inspekce má v ruce paragrafy o agresivních a nekalých praktikách. Pokuty mohou být od jednoho do až pěti miliónů. Ministerstvo přiznává, že kontroloři se o zájezdech spojených s prodejními akcemi dozvídají většinou až po skončení. Spotřebitelé, povětšinou senioři, nedokážou klamavým a agresivním praktikám sami čelit, často jim v tom brání strach z prodejců.