Nařízení upravující regulaci trhu s mlékem podle předpisů EU už schválila vláda. Čeští zemědělci mají pro rok 2004/2005 přiděleny kvóty, které v souhrnu přesahují kvótu přidělenou ČR Bruselem asi o 200 miliónů litrů. Mezi 3762 výrobci mléka byly rozděleny mléčné kvóty v celkovém objemu 2,77 miliardy litrů, avšak Bruselem potvrzená národní kvóta pro ČR činí pouze 2,6 miliardy litrů.

S novým nastavením kvót však tuzemští producenti museli počítat, byť někteří se s jejich snížením jen těžko smiřují. Podle údajů Českomoravského mlékárenského svazu loni domácí mlékárny nakoupily ke zpracování 2,53 miliardy litrů mléka. Skutečná výroba tak byla těsně pod stanoveným stropem.

"K vyrovnání by stačilo asi sedmiprocentní snížení kvót, ale počítáme i s vytvořením národní rezervy k případnému dalšímu rozdělení, jak nám to předepisuje příslušné nařízení Rady EU," informoval státní tajemník MZe Miroslav Toman. Rezerva v rozsahu okolo 50 miliónů litrů může být poskytnuta chovatelům, kteří investovali a produkce mléka jim nově nabíhá, nebo začínajícím zemědělcům.

Zpřísní se také sankce za překračování kvót, které regulují produkci mléka. Postih již nebude platit odběratel, který mléko nad limit přidělený vykoupil, nýbrž dodavatel. K tomu by však došlo pouze v tom případě, pokud by za překračování národní kvóty Česko sankcionoval Brusel.

Postihy za překročení kvót budou vyšší

V kvótovém roce 2004/2005 (počítá se od 1. dubna do 31. března - pozn. red.) by stát za překračování národního limitu produkce mléka musel zaplatit 33 eur za každých 100 kg nadvýroby. Nynější sankce za nákup litru mléka nad kvótu činí 115 procent minimální ceny, tedy 8,74 Kč.

Podle sdělení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který se regulací trhu zabývá, by byla sankce vyžadována od těch dodavatelů, kteří regulaci nedodrželi. "Pokud ale stát nebude potrestán, nemusejí se postihů obávat ani chovatelé," uvedla mluvčí fondu Jitka Sluková.