Unie vyplácí farmářům dotace 480 eur na hektar chmelnic, nováčci budou mít zpočátku nárok na čtvrtinu. V rámci reformy by se čtvrtina dotací měla vázat na produkci chmele a tři čtvrtiny na farmu. ČR a Německo navrhovaly, aby čtvrtinu platby, spjatou s produkcí, bylo možné alokovat prostřednictvím producentských organizací a bylo ji možno využít například na šlechtění chmele.

Reforma podle expertů českého ministerstva zemědělství má přednost v tom, že plocha chmelnic obecně zůstane stabilní. Pěstitel bude dostávat vyšší podporu podle původní plochy bez ohledu na to, zda v daném roce chmel na této výměře opravdu pěstoval, či nikoli. Reforma by tak měla přispět ke stabilitě a garanci příjmů pěstitelů.

Na období do konce roku 2006 Evropská komise přidělila pro ČR příslušnou sumu dotací na základě 5900 hektarů tuzemských chmelnic. Česko tak bude v unii druhým největším pěstitelem chmele, po Německu se zhruba 17 000 hektary. Chmel byl přiřazen k citlivému "středomořskému balíčku" komodit jako jsou tabák, bavlna a olivový olej, kde se mezi členskými státy projevovaly výraznější rozpory ohledně záměru komisaře Franze Fischlera co nejvíce oddělit výši subvencí od výroby.

Fischlerovy záměry podporovalo například Německo, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko či Británie, proti se stavěly Francie, Řecko, Itálie, Portugalsko a Španělsko. Unii se jeví nesmyslné dotovat produkci tabáku a současně bojovat se zlozvykem kouření. Dotčené státy se naopak obávají o osud pěstitelů a o další pracovní místa spjatá se sektorem. Unijní dotace pro bavlnu zase ostře kritizují rozvojové země. Evropská výroba tabáku se pohybuje okolo 348 000 tun ročně, tři čtvrtiny připadají na Itálii a Řecko, ale otázka je citlivá i v dalších středomořských zemích.

O středeční noci nakonec o "středomořském balíčku" rozhodlo většinové hlasování. Španělsko hlasovalo proti, protože neuspokojeny zůstaly jeho požadavky ohledně bavlny. Dánsko a Švédsko zase byly nespokojeny s přílišnou pružností reformy tabáku, kde se počítá s dlouhým přechodným obdobím: od roku 2006 se mají od produkce oddělit nejméně dvě pětiny dotací a stoprocentního stavu má být dosaženo od roku 2010. U bavlny a olivového oleje se počítá s oddělením 65, respektive 60 procent výroby. Politická rozhodnutí z noci mají být stvrzena do 1. května, tedy do rozšíření EU o deset nových členských zemí.