„Počet internetových obchodů i objem jejich tržeb roste. Velmi pomalu se však zvyšuje nízká úroveň právního vědomí prodejců – o dodržování zákonů a plnění povinností vůči spotřebitelům. Naši inspektoři opakovaně zjišťují četné nedostatky. Pokud se situace nezmění, bude třeba přijmout v rámci ochrany spotřebitelských práv příslušná opatření,“ zhodnotil výsledky ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Jak připomněl Gaidoš, vysoké procento kontrol, při kterých bylo zjištěno v průběhu kontrolní akce porušení předpisů, nelze považovat za objektivní obraz stavu internetového obchodování v České republice. Inspektoři se totiž zaměřili na problémové prodejce.

Na vysokém podílu zjištění se podílela i četná podání spotřebitelů. Od ledna do března jich ČOI přijala 1346, v pětině z nich porušení povinností prodávajícím také prokázala.

Inspektoři odhalili, že 216 prodávajících se dopustilo porušení zákazu nekalých obchodních praktik. Jednalo se o zejména o neposkytnutí zákonem stanovených informací nebo poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů.

Výsledky kontrol
inspektorát
počet kontrol
kontroly se zjištěním
zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. m. Praha
63
45
71,4
Jihočeský a Vysočina
25
17
68
Plzeňský a Karlovarský
43
21
48,8
Ústecký a Liberecký
47
40
85,1
Královéhradecký a Pardubický
34
25
73,5
Jihomoravský a Zlínský
57
44
77,2
Moravskoslezský a Olomoucký
107
94
87,9
celkem
376
286
76,1
Zdroj: ČOI