„Nebezpečné hračky na trhu nemají místo,“ zdůraznil ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský. „Úrazy dětí způsobené při hře díky nebezpečným výrobkům patří k těm nejsmutnějším, proto se jim snažíme svou činností v maximální míře předcházet,“ dodal.

Inspektoři zakázali prodej 2562 kusů hraček v celkové hodnotě téměř 220 000 korun. Padaly i pokuty, konkrétně 60 za dohromady 91 000 korun.

Inspekce zjistila nedostatky ve značení výrobků značkou shody CE, dále hračky neodpovídaly požadavkům harmonizované normy, chyběly povinné informace pro spotřebitele, či byly informace a varování pouze v cizím jazyce, na výrobku nebyl uveden výrobce, dovozce ani distributor nebo výrobek nebyl označen informací o vhodném věku uživatele.

ČOI se při kontrolách zaměřovala také na podněty spotřebitelů. „Spotřebitelé kromě stížností na vyřizování reklamací upozorňovali na nebezpečné, příliš hlučné nebo zapáchající hračky, na chybějící návody v českém jazyce a další nedostatky,“ připomněl Gaidoš s tím, že 22 podnětů z celkem 81 shledala ČOI jako oprávněných.

Výsledky kontrol
inspektorát
počet kontrol
kontroly se zjištěním
zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. m. Praha
48
23
47,9
Jihočeský a Vysočina
15
3
20,0
Plzeňský a Karlovarský
65
36
55,4
Ústecký a Liberecký
75
37
49,3
Královéhradecký a Pardubický
36
23
63,9
Jihomoravský a Zlínský
39
11
28,2
Moravskoslezský a Olomoucký
30
22
73,3
celkem
308
155
50,3
Zdroj: ČOI