Před 18 lety bylo v Česku zaměstnáno 2,2 miliónu lidí se středním vzděláním bez maturity a 590 000 lidí se základním vzděláním nebo bez vzdělání. Maturitní vysvědčení mělo tehdy 1,6 miliónu zaměstnaných a vysokoškolský diplom zhruba 530 000.

V roce 2010 bylo mezi zaměstnanými už téměř 1,9 miliónu středoškoláků s maturitou a 900 000 vysokoškolsky vzdělaných. Naopak počet zaměstnaných s nematuritním středním vzděláním klesl na 1,8 miliónu a bez vzdělání na 240 000, uvedli autoři studie.

Profesní skupiny s nejvýraznějšími změnami zaměstnanosti v ČR mezi lety 2000 a 2010

počet zaměstnaných
(v tis.)
změna
2000
2010
2000-2010
Nejvíce rostoucí profesní skupiny
Zprostředkovatelé a agenti v obchodě, financích a přepravě
140
269129
Odborní administrativní a celní a daňoví pracovníci
227
319
92
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech
191
249
58
Vědci a odborníci v ekonomické oblasti a společenských vědách
130
165
35
Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé
23
57
34
Nejvíce klesající profesní skupiny
Výrobci textilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a jejich zprac. a obuvníci
71
32
-39
Úředníci zpracovávající číselné údaje
85
43
-43
Vedoucí a ředitelé malých podniků a organizací
224
178-46
Prodavači a předváděči zboží299
228
-71
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v průmyslu, stavebnictví a dopravě14064
-76
           Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání

V dominujícím průmyslu lidí ubývá

Podle nich stále nejvíce lidí v Česku pracuje ve výrobě, průmyslu a ve stavebnictví. V tomto sekundárním sektoru bylo před třemi lety zaměstnáno téměř 1,8 miliónu lidí. Proti roku 1995 ale jejich počet klesl o více než 220 000. Tento pokles se ovšem týká i Evropské unie a lze ho čekat i v budoucnu, píše se ve studii. Podle ní ale i přes zmíněný celkový pokles v některých dílčích odvětvích zaměstnaných přibylo jako například ve výrobě elektrických a optických přístrojů, plastových výrobků nebo dopravních prostředků.

Od roku 1995 se nejvíce zvýšila zaměstnanost (o 243 tisíc, tj. téměř o 62 %) v odvětví činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu a výzkum a vývoj, kde se zvýšil počet zaměstnaných především v oblasti právních a účetních činností, daňového poradenství a také v oblasti pátracích a ochranných činností.
Druhým nejvíce rostoucím bylo v ČR odvětví Ostatní služby (z nich to jsou především rekreační, kulturní a sportovní činnosti). V tomto odvětví se ve sledovaném období zvýšil počet obsazených pracovních míst o 57 tisíc, tedy o 35 %.
Největší nárůst počtu zaměstnaných (měřeno v absolutních číslech) nastal v letech 2000–2010 v ČR v profesní skupině Zprostředkovatelé a agenti v obchodě, financích a přepravě a také v profesní skupině Odborní administrativní a celní a daňoví pracovníci.
Profesní skupina Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé je spolu s profesí Sociální pracovníci nejrychleji rostoucí profesní skupinou v ČR v minulých letech.