"Zaměstnanost je prioritou vlády, míra nezaměstnanosti není uspokojivá. Současný problém nezaměstnanosti je mimo jiné v opožděné restrukturalizaci, jejíž kořeny jsou v kupónové privatizaci," prohlásil Špidla a dodal: "Maďaři už to mají za sebou, Poláci zřejmě také. My jsme nyní uprostřed probíhající restrukturalizace. Než se podaří ji efektivně dokončit, bude ještě určitou dobu trvat."

Na dotaz Práva, kdy se nezaměstnanost v Česku skutečně sníží premiér odpověděl: "Není žádný termín. Je to kontinuální vytrvalá práce."

Vláda, odboráři a zaměstnavatelé se na jednání tripartity shodli, že v rámci Národního plánu zaměstnanosti na léta 2004 až 2006 budou zvlášť rozpracována témata, která by měla řešit otázky jako je celoživotní vzdělávání, potírání nelegálního zaměstnávání, zvýšení mobility pracovní síly, program aktivního stárnutí, vytváření možnosti zaměstnávání při obnově životního prostředí a údržbě krajiny, podpora vytváření pracovních míst ve službách a zefektivnění administrativního a právního prostředí pro vytváření pracovních míst.

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Milana Štěcha ukáže až budoucnost, zda v úterý dohodnutá opatření ke snížení nezaměstnanosti budou úspěšná. "Naším přáním je, aby nastal obrat a nezaměstnanost v ČR se začala snižovat. Myslíme si, že předpoklady pro to jsou," dodal Štěch.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Pavel Prior zdůraznil, že Národní plán zaměstnanosti musí jít ruku v ruce s prorůstovými opatřeními ekonomiky. "Hospodářský růst je jedna z oblastí, která může vytvořit a vytváří poptávku pracovní síly," uvedl.