„Dodatečné oznámení zasílá Německo a uvádí, že ve výrobcích dušeného hovězího byla zjištěna přítomnost nedeklarovaného koňského masa,“ informoval Duben.

Celkem se má podle Dubna jednat o 144 konzerv různých druhů a obalů. Zásilky byly do Česka dovezeny od 4. června 2011 do 7. února 2013. „Státní veterinární správa požádala krajské veterinární správy pro kraj Liberecký, Středočeský a Plzeňský a Městskou veterinární správu v Praze o okamžité provedení šetření,“ sdělil mluvčí.

Podle Dubna byly některé výrobky již patrně prodány, lidé se nicméně nemusejí obávat zdravotní závadnosti.

„Výrobky sice nevykazují známky zdravotní závadnosti, jde však o falšování, nahrazení dražší suroviny levnější, a to je pochopitelně v rozporu s platnými předpisy,“ doplnil mluvčí. Výrobky se stahují z důvodu, že obsah koňského masa nebyl na etiketě uveden a výrobce není schopen doložit jeho původ.