Jak uvedl mluvčí ČTÚ František Malina, obě společnosti se proti rozhodnutí odvolaly, proto není dosud pravomocné.

„Zmíněná rozhodnutí nenabyla doposud právní moci a společnost se proti nim odvolala. V současné době řeší odvolání předseda ČTÚ a rozkladové komise. Nesouhlasíme s uloženými sankcemi ani se samotnou příslušností ČTÚ jako správního orgánu,“ sdělil mediální zástupce M7 Marek Němec.

UPC DTH poskytuje příjem satelitní televize pod názvem freeSAT zhruba 106 000 zákazníkům, M7 nabízí služby pod značkami Skylink a CSLink pro několik set tisíc uživatelů.

„Udělení pokut předcházela výzva oběma společnostem, aby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona zahájení své podnikatelské činnosti na území České republiky oznámily. Protože tak neučinily, ČTÚ následně s každou z nich vedl správní řízení,“ sdělil Malina.

M7, která se dříve jmenovala M77, již na začátku roku od úřadu dostala pokutu 15 miliónů korun. Ta souvisela s loňským zavedením servisního poplatku u bezplatných služeb Gratis a Free.