Řešení sporů o neuhrazené účty za telefon komplikuje převod agendy z ČTÚ na obecné soudy. Příslušnou novelu telekomunikačního zákona v současnosti teprve schvaluje Poslanecká sněmovna, ČTÚ přitom již na začátku roku na základě nařízení vlády snížil počet pracovníků, kteří spory řešili, ze 100 na polovinu.

Na úřadě nyní leží přes 370 000 nedořešených sporů. Souhrnnou dlužnou částku operátoři odhadují na zhruba čtyři miliardy korun. Zhruba 330 000 sporů je již po lhůtě, ve které měly být vyřešeny.

ČTÚ loni vydal ve sporech o vyúčtování telekomunikačních služeb 69 000 prvostupňových rozhodnutí. Celková sporná částka byla přes 570 miliónů korun, v jednom sporu tak průměrně rozhodoval o 8260 Kč.