„Výsledky kontrol v prvním čtvrtletí 2013 jsou sice ve srovnání s výsledky za rok 2012 lepší, ale až vyhodnocení dalšího období ukáže, zda se jedná o trvalé zlepšení,“ konstatoval ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský s tím, že za celý loňský rok inspekce našla pochybení u 40,5 procenta kontrolovaných kanceláří a agentur.

Nešvary, s nimiž se inspektoři setkali, bylo porušení informační povinnosti o spotřebitelských právech, užívání nekalých obchodních praktik a řádně nevyřízené reklamace klientů.

Inspektoři uložili v souvislosti se zjištěnými nedostatky dohromady 22 pokut v celkové výši 542 000 korun, další správní řízení dosud nebyla ukončena.

ČOI při svých kontrolách využívá poznatky ze strany spotřebitelů a více se zaměřuje na kanceláře a agentury nabízející cestovní služby prostřednictvím internetu.

Výsledky kontrol
Inspektorát
Počet kontrol
Kontroly se zjištěním
Zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. m. Praha
27
12
44,4
Jihočeský a Vysočina
12
5
41,7
Plzeňský a Karlovarský
23
4
17,4
Ústecký a Liberecký
11
1
9,1
Královéhradecký a Pardubický
11
4
36,4
Jihomoravský a Zlínský
6
3
50
Moravskoslezský a Olomoucký
22
4
18,2
Celkem
112
33
29,5
Zdroj: ČOI