"Manuály s podrobným a jednoduchým návodem na vypracování projektů budou hotovy do konce dubna," řekl Právu František Koníček, náměstek ministra práce a sociálních věcí (MPSV). Připustil nicméně, že informovanost na úrovni obcí je stále nedostatečná.

Žádat o finance z evropského fondu mohou nejenom obce, města a kraje, ale i neziskové organizace či soukromé firmy. Musí však vypracovat kvalitní projekt, který doloží, že jeho výsledkem bude podpora zaměstnanosti, vzdělávání, rekvalifikace, rovných příležitostí a sociální integrace. Z fondu by tak obce a firmy mohly získat peníze například na počítačovou gramotnost, malé školy by si tak mohly opatřit prostředky na mimoškolní činnost.

Čekají tisíce projektů

MPSV ujišťuje, že o finanční prostředky z fondu bude velký zájem. "V současné době nikdo není schopen říct, kolik projektů bude. Lze jich ale předpokládat až tisíce či dokonce desetitisíce," řekl Koníček s tím, že se nebojí, že by se nabízené prostředky nevyčerpaly.

Brusel si tím ale tak jist není. Před časem totiž podrobil Českou republiku kritice, že bude fond využívat až po vstupu do Unie, čímž se pro ni oddaluje možnost přísunu evropských peněz.

"Nedokážu si představit, že bychom mohli ze sociálního fondu čerpat v době, kdy nejsme plnoprávnými členy EU. Zcela určitě ale, kdyby byly provedeny dřív například audity, tak bylo možno prezentovat některé projekty, které by se mohly nacházet v předběžném schvalovacím řízení. Ale to ještě neznamená čerpání," vysvětlil Koníček.

Unie nepokryje celé náklady

"Myslím si, že nehrozí, že přijdeme o nějaké finance," dodal. Podle něj dojde k prvním výzvám k předkládání projektů v průběhu června a července.

Předkladatel si ale bude muset zajistit také předfinancování a spolufinancování. Unie totiž nepokryje náklady na projekt v plné výši. "Jsme připraveni spolufinancovat projekty v plném rozsahu. Dokonce jsme dostali výjimku a můžeme tak financovat celý projekt včetně zahraniční části a likvidovat to až ve finále, když přijdou prostředky z EU," slíbil Koníček.