„Nejčastěji se jednalo o porušení zásad poctivosti prodeje, používání úředně neověřených měřidel a porušení informační povinnosti o ceně výkupu a dalších služeb,“ upřesnil ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Právě porušení zásad poctivosti prodeje v souvislosti se zákonem o ochraně spotřebitele bylo nejčastějším prohřeškem ve sběrnách. V souvislosti s jednotlivými nedostatky následně padlo 18 pokut v celkové výši 122 500 korun, další řízení dosud nebyla ukončena.

Kontrola výkupen druhotných surovin byla kromě dodržování předpisů zaměřena také na dodržování povinností stanovených zákonem o odpadech. Při těchto kontrolách ČOI spolupracuje s dalšími dozorovými institucemi, zejména s Českou inspekcí životního prostředíPolicií ČR.

Výsledky kontrol totiž mohou následně vést k odhalení aktivit osob, které se dopouštějí trestné činnosti. „V průběhu 1. čtvrtletí však nebyl v rámci kontrol ČOI žádný případ porušení zákona o odpadech zjištěn,“ sdělila inspekce.