V Česku žije podle údajů Českého statistického úřadu přibližně 6,2 miliónu obyvatel ve věku 18 až 60 let. O vstup do druhého pilíře se tak zajímá maximálně 250 000 lidí.

„Investovat v této situaci do reklamní kampaně na produkt, o kterém se už ví, že o něj není zájem, je jen mrhání veřejnými prostředky. Lepší by bylo přijít s novým řešením, které bude zajímavé pro zájemce o penzijní spoření a zároveň pomůže stabilizovat český penzijní systém do budoucna,“ komentoval výsledky barometru hlavní analytik Swiss Life Select Tomáš Rampula.

Vstup do druhého, soukromého důchodového pilíře je možný od 1. ledna 2013, a to pro všechny osoby starší 18 let, které ještě nepobírají důchod. Lidé starší 35 let (podle věku k 1. lednu 2013) mohou vstoupit jen do 1. července 2013, mladší pak nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhnou 35 let. Průzkum zpracovala agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku 966 respondentů z celé ČR.

Penzijní společnosti stále doufají v růst

Za první tři měsíce vstoupilo do druhého pilíře penzijního systému 22 375 lidí. V březnu přibylo 8871 klientů, tedy skoro stejně jako v únoru. Penzijní společnosti přitom původně očekávaly, že do druhého pilíře vstoupí do konce června asi půl miliónu lidí. Malý zájem podle nich souvisí s negativní kampaní, která je proti reformě vedena ze strany levice a odborů. Nicméně očekávají, že ve druhém čtvrtletí počet klientů výrazně stoupne, řada lidí prý rozhodnutí odkládá na červen.

Druhý pilíř spočívá v dobrovolném vyvedení tří procent pojistného z průběžného státního pilíře do soukromého penzijního fondu. Podmínkou je to, že lidé budou přidávat další dvě procenta ze své hrubé mzdy.

Základní spořící strategie jsou čtyři, liší se odhadovaným výnosem a s ním spojenou mírou rizika. Strategii je možné měnit jednou za rok zdarma. Vstup do fondu je ale už nevratný.