Nejstarší dálnice je v některých úsecích v katastrofálním, stavu, bude se opravovat její povrch.

Letos to budou čtyři úseky, jejichž rekonstrukce vyjde na 14 miliard korun.

"Stanovený termín vyplynul z harmonogramu výstavby předloženého ze strany zhotovitelů. Volbu termínu přitom ovlivnily také ohledy na státní svátek 8. května, během kterého se očekává intenzivnější doprava na prodloužený víkend. Proto práce začnou až po svátečním dnu," uvedla mluvčí ŘSD Martina Vapeníková.

Ministerstvo dopravy musí ještě vydat stanovisko k uzavírkám v uvedených úsecích.

V květnu by ŘSD mělo podepsat smlouvy s dodavateli úseků Šternov–Psáře (7,25 km) a Loket–Hořice (9,6 km), jimiž budou Eurovia CS a Sdružení CPI pro D 1, a předat jim staveniště.

Letos se tak bude modernizovat celkem 34,5 kilometru D 1, na nichž se rychlostní limit omezí na 80 kilometrů v hodině.