„Škodovka se postupně ozdravila a funguje dál. Dnes je to nově fungující továrna,“ uvedl konkurzní správce Milan Bufka. Více než rok před konkurzem Škody, a. s., vznikla Škoda Holding, která převzala hlavní výrobní aktivity a většinu zaměstnanců strojíren. Škodu Holding v roce 2004 získal nový majitel, který prodal řadu dceřiných firem, které dodnes fungují.

Soud nyní projednává konečnou zprávu správce Škody, a. s., a v létě by měl schválit rozvrh výplat. Konkurz by se podle Bufky mohl v ideálním případě uzavřít do konce roku, tedy 12 let od jeho vyhlášení.

Ani průšvih, ani velký úspěch

Oddělení věřitelé získají z 577 miliónů korun přes 98 miliónů korun, z toho 76 miliónů korun AB-Credit a 22 miliónů korun finanční úřad. Ostatní věřitelé si tak rozdělí přes 479 miliónů korun. „Uspokojení nezástavních věřitelů je v obvyklých intencích, tedy mezi pěti až deseti procenty. Není to průšvih, ani moc velký úspěch. Nedořešená je ještě přihláška pohledávky z titulu ručení za úvěry dcer Škody Holding, která činí necelé dvě miliardy korun,“ uvedl Bufka.

Ke konečné zprávě vznesl námitku AB-Credit, s nímž vede správce dohady o výši své odměny. „Pokud se námitka objasní, tak se dá předpokládat v červnu návrh na rozvrhové usnesení. Když poté poběží vše hladce, tak by se vyplácelo v srpnu nebo září,“ uvedl Bufka.

Dlouhá doba konkurzu

Největším příjmem z prodeje majetku bylo 450 miliónů korun, za něž byla v roce 2004 prodána veškerá aktiva Škody, a. s., včetně výrobního areálu Škody Holding společnosti HQU International, dceřiné firmě Appian Machinery AG ze Švýcarska. Od Fondu národního majetku získala Škoda, a. s., přes miliardu Kč na ekologické sanace nemovitostí.

„Doba konkurzu je dlouhá. My jsme však prodej aktiv konkurzní podstaty ukončili už v roce 2007, ale následovalo ještě více než deset incidenčních sporů o přihlášky pohledávek. Navíc se muselo počkat na doběhnutí arbitráže ve Vídni,“ řekl Bufka. Šlo o projekt ETI, dodávek trolejbusů do San Franciska, kdy byl správce od roku 2008 vyzýván, aby pojišťovně AIG zaplatil 25 miliónů dolarů, což bylo předmětem následného arbitrážního řízení, které skončilo v roce 2011.