Zásilky měly být podle Dubna dovezeny do Středočeského kraje, Prahy a Moravskoslezského kraje, kde dochází k šetření.

„Nizozemské veterinární dozorové orgány konstatovaly nemožnost dosledovat původ 50 000 tun masa a uvádějí, že koňské maso bylo mícháno s hovězím, bez odpovídajícího označení na etiketě,“ sdělil Duben. Nizozemsko dohledává všechny neznámé zásilky od 1. ledna 2011 do 15. února 2013. Podezřelé zásilky byly z Nizozemska distribuovány do 15 zemí EU.

Přímo z Nizozemska do Česka však nemířily žádné zásilky. Loni v dubnu se jednalo o zásilku z Německa a mezi říjnem 2012 a lednem 2013 o zásilku z Irska.

„Nelze zatím říci, o jaká množství jde, je to předmětem šetření, ze systému rychlého varování RASFF nelze bohužel vyvodit, kolik kilogramů skutečně do ČR mohlo jít,“ doplnil Duben.