Pokladniční poukázky používá stát při krátkodobém nedostatku peněz. V aukci nabídl cenné papíry v nominální hodnotě milión korun. Z celkového objemu nakonec prodal poukázky v hodnotě 7,7 miliardy korun. Splatnost cenných papírů je 15. dubna 2005.

Vláda hodlá letos vydat pokladniční poukázky zhruba za 358 miliard korun. Zároveň zřejmě sníží původní záměr vydat domácí střednědobé a dlouhodobé dluhopisy v objemu 139 miliard korun. Důvodem je to, že stát se rozhodl umístit dluhopisy za zhruba 33 miliard korun na zahraničních trzích.

Prostřednictvím dluhopisů stát financuje především schodek rozpočtu, který by měl být letos 115 miliard korun.