„Rozhodli jsme se přistoupit k tomuto řešení s ohledem na vývoj a události v posledním období týkající se společnosti Evraz Vítkovice Steel,“ zdůvodnil vyhlášení stávkové pohotovosti Kološ s tím, že odbory mají obavy o budoucnost závodu.

„Jedná se o uzavření provozu ocelárny, další snižování počtu zaměstnanců, které je vázáno uzavřením ocelárny, ale dotklo by se mimo jiné také údržby, válcovny, administrativy a dodavatele služeb a zboží,“ upozornil s tím, že o práci by tak mohly jen v EVS přijít dvě třetiny zaměstnanců a další stovky lidí mimo společnost. „Odhadujeme, že by se dohromady mohlo jednat o více než tři tisíce lidí.“

Tlak v podniku

Odboráři požadují nutné investice do odprášení, výstavbu pece nebo smlouvy s dodavateli. „V podniku panuje neustálý tlak na snižování počtu pracovníků, který vede k velmi špatné atmosféře mezi lidmi a obtížné situaci na provozech,“ upozornil Kološ a dodal, že odbory také nesouhlasí se zamýšlenými a prezentovanými kroky, které do médií „pouští“ vedení společnosti.

Rozhodnutí odborů přichází v době, kdy se vedení společnosti Evraz probírá nabídkami na možný prodej ostravského závodu, který zaměstnává 1114 lidí. EVS navíc od dubna zastavil provoz ocelárny, a to především kvůli nízké poptávce po výrobcích z oceli na evropském trhu.

„Ostatní provozy společnosti pracují na zakázkách klientů společnosti,“ ujistil před pár dny mluvčí EVS Jaromír Krišica s tím, že část zaměstnanců ocelárny, kteří se nepodílí na údržbě provozu nebo na pracích pro jiné provozy, je doma s 60 procenty mzdy nebo čerpá dovolenou. „Není plánováno žádné propouštění,“ potvrdil. Ocelárna má takřka 300 zaměstnanců, přerušení výroby se týká přibližně poloviny z nich. Výroba by měla být přerušena na měsíc.

Prodej ano, zavření ne

Podle Kološe nejsou odboráři proti prodeji EVS, odmítají však možnost, že by byla ocelárna uzavřena nadobro. „Kdyby k tomu došlo, budeme monitorovat mezi zaměstnanci ochotu jít do stávky,“ upozornil a prozradil, že podle jeho informací by mohlo dojít k prodeji EVS už v příštím týdnu. To ale vedení EVS dosud nepotvrdilo.

Podle Krišicy vyhodnocuje vedení Evrazu nabídky od několika zájemců. A kdyby k prodeji nedošlo, firma prý EVS neuzavře, závod bude pokračovat v běžné práci. „Pro zaměstnance i vedení firmy Evraz Vítkovice Steel se nic nemění. Hlavní cíl společnosti zůstává stejný: vyrábět bezpečně a efektivně ocelové výrobky a co nejlépe sloužit našim zákazníkům,“ doplnil pro ČTK Krišica, který odmítl i možné propouštění.