Návrh směřuje k posílení konkurence na energetických trzích a měl by posílit pozici spotřebitelů tím, že zavádí možnost výběru dodavatele. Dnes musejí zákazníci většinou odebírat energii od regionální distribuční společnosti, v jejíž oblasti mají odběrné místo.

Celkově by podle předsedy Energetického regulačního úřadu Pavla Brychty měla novela přispět k vytvoření lepšího soutěžního prostředí a případně ke snížení cen pro všechny kategorie spotřebitelů elektřiny a zemního plynu.

První krok liberalizace trhu s plynem novela předpokládá od ledna příštího roku. Týkat by se měla velkých odběratelů, o rok později by měl být liberalizován trh s výjimkou domácností. Ke konci roku 2006 má být uvolněn celý trh.

Plynaři požadují oddálení liberalizace

Novela zákona předpokládá do roku 2007 právní, účetní a manažerské oddělení provozovatelů přenosové, přepravní a distribuční soustavy na obou trzích. Podle některých účastníků trhu bude oddělení firem znamenat značnou finanční a organizační náročnost. Česká plynárenská unie (ČPU) proto například navrhuje oddálit liberalizaci trhu s plynem na leden 2006.

"Navrhujeme, aby k liberalizaci došlo v jeden okamžik. Nedošlo by tak k diskriminaci jednotlivých zákazníků, kdy by někteří byli takzvanými oprávněnými zákazníky, kteří budou mít otevřený trh, a ostatní mít tuto možnost nebudou. Jednotnou liberalizací by rovněž došlo k otevření trhu pro domácnosti, které by tak nastalo už o rok dříve než v roce 2007," řekl Právu předseda ČPU a provozní ředitel Transgas Jan Nehoda.

Novela kromě nového harmonogramu zavádí pojem dodavatel poslední instance, který bude povinně dodávat za regulované ceny těm odběratelům, kteří nebudou mít například zájem využít možnosti výběru dodavatele. Systém by tak měl vytvořit záchrannou síť pro malé podniky a domácnosti.

Liberalizace trhu s energiemi v Evropě trvá několik let, některé státy, například Rakousko nebo Německo, již trh otevřely na sto procent. Nejzazší termín pro otevření trhů je podle evropských směrnic polovina roku 2007.