„Základní pohled na ekonomický vývoj v letošním roce se nemění. I nadále výhled očekává obrat ekonomiky ve druhém pololetí tohoto roku a růst HDP v roce 2014,“ informovali zástupci ČBA.

Česká národní banka v aktuální prognóze z února počítá letos s poklesem ekonomiky o 0,3 procenta. Ministerstvo financí podle poslední prognózy z ledna odhaduje letos mírný růst ekonomiky o 0,1 procenta.

ČBA dále pro letošní rok počítá s růstem úvěrů domácnostem o 3,5 procenta a nefinančním podnikům o 1,8 procenta. Příští rok by měl růst úvěrů dále zrychlit, a to na 4,5 procenta domácnostem a na 4,7 procenta podnikům.

Odhady ČBA
 2013
 2014
vývoj HDP v %
-0,2
 1,8
inflace
1,9 %
 1,9 %
Kč/EUR
25,40
 24,90
růst bankovních úvěrů domácnostem (%)
3,5
 4,5
růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%)
1,8
 4,7
Zdroj: ČBA