Přestože se březnová míra nezaměstnanosti nepatrně snížila, nelze hovořit už o setrvalém poklesu. Ba naopak, podle mnoha analytiků a například i ČNB by míra nezaměstnanosti měla kulminovat koncem letošního roku. Teprve příští rok by se měla situace na trhu práce zlepšovat v závislosti na postupném oživování průmyslu a celé ekonomiky. [celá zpráva]

Jednou z cest snižování nezaměstnanosti je podle svazu vyřešení disproporce mezi požadavky firem a absolventy škol, kteří přicházejí na trh práce. Svaz dlouhodobě prosazuje podporu technického vzdělávání.

„Podstatnou roli v podpoře technického vzdělávání může sehrát novela zákona o daních z příjmů, která by umožnila odečet daní u firem podporujících výuku technických oborů,“ uvedl prezident svazu Jaroslav Hanák.

Krátkodobě může růst nezaměstnanosti mírně přibrzdit projekt Vzdělávejte se pro stabilitu (český kurzarbeit), u něhož však zaměstnavatelé vyjednávají zmírnění kritérií pro čerpání prostředků. Za přínosnou považuje svaz i finanční podporu zaměstnávání mladých lidí, a to až do 24 000 korun, což navrhlo ministerstvo práce a sociálních věcí.