Nejde jen o komfort cestujících, kdy se letadla mohou během turbulencí propadnout  o desítky metrů a zamíchat žaludky cestujících. Vzrůstá i riziko možných havárií, ale samozřejmě i náklady na přepravu. Atlantik denně mezi Evropou a Amerikou překonává na 600 letadel.

„Je to určitě možné, že s turbulencemi vzroste i počet odkláněných letů, tím se zvýší i objem spáleného paliva. Palivo stojí peníze, které budou muset letecké společnosti zaplatit, a nakonec to na ceně letenek samozřejmě pocítí pasažéři,“ řekl BBC News Paul Williams z Univerzity v Readingu, který studii představí na setkání Evropské unie pro výzkum Země ve Vídni.

O 11 procent více turbulencí

Williams společně s kolegou Manojem Joshim z Východoanglické univerzity modelovali na superpočítači vývoj proudění v severním Atlantiku ve výšce kolem 10 kilometrů na základě jejich dosavadního vývoje. Modelovali pak různé scénáře, kde srovnávali předprůmyslové klima se stavem, kdy by bylo v atmosféře dvakrát více CO2, což je odhadovaný objem pro rok 2050.

Z modelu vyplynulo, že plocha dotčená turbulencemi by se mohla zdvojnásobit, a navíc se výrazně zvýší i pravděpodobnost turbulencí.

„Pravděpodobnost středních a větších turbulencí by vzrostla o 10,8 procenta,“ uvedl Williams. Jde o poryvy, které mohou náhle udělit letadlu zrychlení půl g. Turbulence jsou přitom obtížně detekovatelné a piloti se spoléhají hlavně na informace pilotů z předchozích letů na stejné trase.