Benzina pronajme dceřiné společnosti skupiny Vítkovice Machinery Group 20 čerpacích stanic a umožní tím prodej CNG ve vybraných lokalitách. Investorem projektu budou Vítkovice Doprava. „Smlouva počítá s výstavbou během dvou až tří let, většinu stanic ale chceme stihnout otevřít mnohem dříve, ideálně do konce příštího roku,“ uvedl šéf skupiny Vítkovice Machinery Group Jan Světlík.

Z 20 stanic jich je pět na dálnicích, 11 na silnicích I. tříd a zbytek na rychlostních komunikacích. Světlík dodal, že skupina navíc počítá s výstavbou CNG plniček ještě v dalších pěti samostatně vybraných lokalitách nad rámec dohody s Benzinou. Minimálně jedna z nich bude v Polsku. Celková investice do všech 25 stanic přesáhne 320 miliónů korun. Ve všech případech přitom půjde o zařízení s minimální denní kapacitou 6000 metrů krychlových.

V současnosti je v Česku 46 lokalit, kde jsou v provozu veřejné stanice, na kterých lze do automobilů plnit stlačený zemní plyn. Společnost Vítkovice Doprava patří mezi významné propagátory CNG pohonu, usiluje proto o co největší rozšíření tohoto nejlevnějšího a nejekologičtějšího alternativního paliva. „Chybí větší pokrytí exponovaných rychlostních komunikací, především dálnic a silnic I. třídy. Toto nám dohoda s Benzinou umožní radikálně a v krátkém čase změnit,“ zdůraznil ředitel Vítkovice Doprava Zdeněk Trejbal.

Dostatečné zajištění

Po vybudování 25 plnicích stanic a dalších projektech privátních investorů bude ČR co do potřeby CNG plnicích stanic dostatečně zasíťována. „Do konce roku 2015 nebude mít nikdo problém s tankováním a dojezdem. Česká republika se zařadí mezi země s dostatečným pokrytím pro pohon na CNG,“ doplnil ředitel vítkovické dopravy.

Podle generálního ředitele Benziny, Artura Śladowskeho, může dohoda zásadním způsobem pomoci k rozšíření CNG v ČR. „Očekáváme i významný synergický efekt pro naši klasickou síť,“ dodal.

CNG má oproti konvenčním pohonným hmotám prakticky nulové emise pevných částic a oxidů síry. Emise CO2 jsou nižší o 20 až 30 procent.