Obě rozsáhlé investice vyjdou na více než půl miliardy korun a třetinu nákladů, tedy zhruba 160 miliónů, pokryjí dotace. Přestavba teplárenské distribuční sítě na Pražském předměstí z parovodního systému na horkovodní významně sníží ztráty tepla v distribuční soustavě.

Z hlediska životního prostředí je ještě významnější druhý z projektů – odsíření uhelných kotlů K11 a K12, v nichž se ročně k výrobě tepla a technologické páry spálí přes 300 tisíc tun uhlí. Teplárnu přijde na více než 450 miliónů. I zde téměř třetinu, asi 135 miliónů korun, pokryje dotace, tentokrát z peněz Evropské unie. Projekt má být dokončen v polovině roku 2015.

Náměstek primátora Miroslav Joch (ČSSD) v této souvislosti podotkl, že v teplárně, jejímž majoritním vlastníkem je město, tak zřejmě půjde o největší novodobou investici, která bude mít zásadní vliv na čistotu ovzduší ve městě a okolí. „Množství vypouštěných emisí oxidu siřičitého (SO2) by mělo klesnout o víc než 800 procent na 200 mg/Nm³, proti současnému limitu 1700 mg/Nm³. Hodnota koncentrace NOx bude maximálně 200 mg/Nm³,“ konstatoval náměstek.

Radikální ekologická opatření po českých teplárnách vyžaduje nová evropská legislativa, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU. Ty se postupně zařazují i do národní legislativy členských zemí.