Nejlepší je v inovacích stejně jako loni Švédsko a za ním následují Německo, Dánsko a Finsko. Evropská komise rozdělila země do čtyř skupin – na nejlepší inovátory, na země kolem průměru EU, „zdrženlivé inovátory“ zaostávající za průměrem unie a „skromné inovátory“. Mezi nimi jsou Polsko, Lotyšsko, Rumunsko a poslední Bulharsko.

Českou republiku komise zařadila do nejpočetnější skupiny „zdrženlivých inovátorů“ na 18. příčku v absolutním pořadí. Loni byla ČR na 17. místě. Ve stejné skupině jsou mezi jinými Slovinsko, Kypr, Řecko, Estonsko, Itálie, ale také Portugalsko a Slovensko.

Komise vycházela z 24 ukazatelů, které se týkaly například výzkumu a vývoje, investic do výzkumu, počtu patentů, vědeckých publikací v zahraničí, uvádění inovací na trh, počtu zaměstnanců ve znalostní ekonomice a jejím podílu na exportu.

Proti loňskému roku nejvíce v inovacích pokročily Estonsko, Litva a Lotyšsko, naopak výkon v inovacích klesl na Kypru a v Řecku.