Průzkum ukázal, že zhoršení finanční situace vlastní domácnosti za poslední rok registruje polovina lidí. Další propad čeká 43 procent lidí, zatímco zlepšení finanční situace domácnosti jen desetina.

Průzkum připomíná, že současné hodnocení vývoje české ekonomiky a finanční situace vlastních domácností je velmi kritické. V časové řadě je však vidět, že první krizi v roce 1997 a druhou, z let 2008–2009, hodnotili lidé ještě méně příznivěji.

Nejhorší obavy z vývoje české ekonomiky Češi spatřovali v roce 2009. Největší obavy v souvislosti s finanční situací vlastní domácnosti byly zjištěny v roce 2011.

Od optimistů po pesimisty

Na základě odpovědí na otázky týkající se vývoje ekonomiky a situace domácností se podle autorů průzkumu vyprofilovaly čtyři skupiny lidí – optimisté, nerozhodní, umírnění pesimisté a pesimisté. Zatímco například optimisté předpokládají zlepšení české ekonomiky i finanční situace vlastní domácnosti, podle pesimistů dojde ke zhoršení v obou těchto oblastech.

V porovnání současného průzkumu a dat z roku 2011 je vidět mírné oslabení skupiny pesimistů, přibylo „umírněných pesimistů“ a nerozhodných.

Poněkud optimističtější jsou ve výhledu do budoucna materiálně lépe situovaní lidé, osoby s vyšším vzděláním a stoupenci pravicových stran.

Perspektivy české ekonomiky a vývoje finanční situace domácností (v %)
 březen 2011
březen 2013
optimisté
1212
nerozhodní
19
26
umírnění pesimisté
22
26
pesimisté
47
36
Zdroj: STEM