„Pozorujeme odklon od velkých investic k menším, sofistikovanějším. Roste tak počet projektů s vyšší přidanou hodnotou,“ sdělil k výsledkům ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS). Podle něj po útlumu způsobeném světovou ekonomickou krizí začínají firmy znovu nacházet chuť k investování.

Na vyšším počtu investičních projektů loni v Česku má podle Kuby podíl také novela zákona o investičních pobídkách.

V čele automobilový průmysl

V objemu investic a počtu nově vytvořených pracovních míst tradičně převládá automobilový průmysl. Statistiky však vykazují pravidelný nárůst počtu tzv. službových projektů a projektů technologických center. Výrobní projekty se oproti tomu na celkovém počtu projektů loni podílely pouze 16 procenty. Jednoznačně stojí v čele sektor IT a vývoje softwaru s 38 procenty.

„Objem investic u IT projektů meziročně vzrostl téměř o 150 procent,“ upřesnil Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje ministerstva průmyslu a obchodu, který je zároveň pověřený řízením agentury CzechInvest. 

Investoři v roce 2012 nejčastěji mířili do Jihomoravského, Středočeského a Moravskoslezského kraje, které jsou investorsky tradičně velmi oblíbené. Největší objem investic pak vedle Středočeského kraje mířil také na Vysočinu a do Ústeckého kraje.