„První centrum s několika stovkami zájemců o rekvalifikaci se už úspěšně rozběhlo na severu Čech a druhé chystáme otevřít ještě letos u nás na jihu v Loučovicích,“ řekl Právu k rozbíhajícímu se projektu předseda dozorčí rady Jihočeské hospodářské komory (JHK) Miroslav Mühlböck, který stál u zrodu Paktu zaměstnanosti.

Společně s Jihočeskou hospodářskou komorou se na něm podílejí i ministerstvo průmyslu a obchodu, Jihočeský kraj, Sdružení automobilového průmyslu i Bundesagentur für Arbeit (Německá agentura pro zaměstnanost).

Šance získat práci

„Nešlo nám jen o to pustit se do projektu, v němž se utopí evropské peníze, ale vytvořit centra, kde po rekvalifikaci mají absolventi ihned reálnou šanci práci opravdu získat. To se díky součinnosti se Sdružením automobilového průmyslu a německými partnery, kteří mají zájem přenést určité výrobní kapacity pro automobilový průmysl do ČR a pochopení ministerstva průmyslu a obchodu, daří,“ doplnil místopředseda (JHK) Vladimír Homola s tím, že ti, kteří se v centrech do rekvalifikace zapojí, mají v podstatě po jejím dokončení už pracovní místa jistá.

Ředitel jihočeské pobočky Úřadu Práce Ivan Loukota považuje iniciativu hospodářské komory za určitou alternativu, jak lidem bez práce pomoci znovu najít pracovní uplatnění. „Prostřednictví zmíněného projektu si zvýší kvalifikace lidé v technických profesích, o něž projevují zaměstnavatelé zájem a to je při současném trendu, kdy i na jihu Čech hledá práci kolem 30 000 lidí, pozitivní signál,“ hodnotí střízlivě Pakt zaměstnanosti.

V zahraničí centra fungují už řadu let a mimo EU jsou s nimi pozitivní zkušenosti i v USA, Kanadě či Austrálii.