„Vzhledem k nedávné situaci ohledně výskytu koňského masa v potravinářském průmyslu je zřejmé, že IKEA Group navzdory přísným normám nedokázala splnit očekávání zákazníků,“ sdělil Edward Mohr, manažer Global IKEA Food.

Společnost v této souvislosti provedla změny kontrolních procesů, které vedou k posílení dohledatelnosti původu surovin v celém výrobním řetězci.

Na konci února IKEA Group zastavila prodej šarže masových kuliček od švédského dodavatele, v nichž byly nalezeny stopy koňského masa. Nedeklarovanou koninu odhalila Státní veterinární správa. [celá zpráva]

IKEA také hledá řešení, jak naložit s masovými kuličkami, jejichž prodej byl zastaven, protože by mohly obsahovat koňské maso.

„Vzhledem k tomu, že s konzumací těchto kuliček není spojeno žádné zdravotní riziko, probíhají jednání s příslušnými orgány, abychom zjistili možnosti, jak tyto masové kuličky zodpovědně využít v souladu s veškerou legislativou,“ doplnil Kubík.