Duben připomněl s odkazem na nařízení Evropské unie, že „kosti skotu, ovcí a koz ze zemí nebo oblastí s kontrolovaným nebo neurčeným rizikem výskytu nemoci šílených krav (BSE – bovinní spongiformní encefalopatie), kam Británie patří, se nesmí používat pro výrobu strojně odděleného masa, takzvaného separátu“.

Evropský svaz obchodníků s masem a dobytkem (UECBV) uvedl, že v průběhu vyšetřování falšování hovězího masa koňským odhalili vyšetřovatelé ve francouzském zpracovatelském závodě Spanghero 57 tun strojně oddělené skopové maso původem z Británie. Jak pro Novinky Duben doplnil, maso mělo putovat z Británie do Francie ještě přes Nizozemsko.

„Systém rychlého varování RASFF zatím mlčí, přesto se na pokyn Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, tomuto problému věnujeme,“ informoval Duben.

„Zásilky strojně odděleného masa, které směřovaly a směřují do ČR, průběžně prověřujeme, neboť se jedná o velmi rizikovou surovinu. Zatím nemáme žádné informace, které by svědčily o tom, že by se tento problém měl dotýkat naší republiky,“ dodal mluvčí.

Nebezpečí strojně odděleného masa ze skotu, ovcí a koz spočívá podle Dubna v možnosti přenosu transmisivních spongiformních encefalopatií, což je v případě ovcí klusavka neboli scrapie. Pokud by šlo o skot, šlo by o BSE neboli nemoc šílených krav.