Dluhy vzniklé z civilních úvěrů činily zhruba 16,1 miliardy korun. Například Albánie loni zaplatila podle splátkového kalendáře 20,6 miliónu korun, Irák téměř 152 miliónů a Rusko jako úroky ze splátek po datu splatnosti přes tři milióny. Společnost Falcon Capital zaplatila 397 000 jako dlužné úroky z prodlení vzniklé v souvislosti s deblokací části ruského dluhu v roce 2005.

Pohledávky ze speciálních úvěrů, které podléhají režimu utajení, činily 5,98 miliardy, zatímco o rok dříve to bylo 6,1 miliardy. Speciální úvěry eviduje Česko u Libye a Kuby. Týkají se například dodávek vojenského materiálu v minulosti.

Největším dlužníkem Česka je podle materiálu Kuba, u které ministerstvo jen u civilních úvěrů eviduje dluh přes 6,6 miliardy. Kuba letos reagovala na žádost ČR ohledně možného převodu pohledávky do konvertibilní měny.

Dalšími velkými dlužníky jsou Irák, země bývalé Jugoslávie, Rusko a Súdán. Ten dlouhodobě svůj dluh téměř dvou miliard korun nesplácí. Podle MF sice Súdán potvrzuje výši dluhu, ale odmítá podniknout jakékoliv kroky do rozhodnutí mezinárodních společenství o způsobu a formě oddlužení země.

Civilní úvěry
částka v tis. Kč
Albánie
38 574
Bělorusko
34 116
Čína
224 403
Irák
1 290 312
Írán
977 980
Jugoslávie (bývalá)
2 682 834
KLDR
187.823
Kuba
6 623 574
Rusko
155 574
Súdán
2 445 635
Celkem
16 096 141*

*Celková suma neodpovídá součtu uvedených civilních pohledávek. V tabulce je uveden jen jejich výběr.

Zdroj: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2012