„Soud věřitelský insolvenční návrh odmítl, neboť neobsahoval všechny rozhodné skutečnosti a pro takové vady nebylo možno v řízení dále pokračovat,“ sdělila mluvčí krajského soudu Lucie Böhmová a dodala, že insolvenční navrhovatel v návrhu neuvedl konkrétní rozhodující skutečnosti, z nichž by vyplývalo, že dlužník má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a že není schopen tyto závazky plnit.

„Soud dále nerozhodoval o návrzích insolvenčního navrhovatele a dlužníka na předběžná opatření, neboť okamžikem zveřejnění rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu v insolvenčním rejstříku zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření,“ informovala Böhmová.

Důvodem k návrhu na zahájení insolvenčního řízení je pohledávka ve výši 227 tisíc korun, kterou Severočeská správa nemovitostí odkoupila od soukromého dopravce Jaromíra Justa z Kopřivnice. Tatra sice pohledávku zaplatila, ne však na účet současného věřitele, ale na účet Justa.

Vyvolávací cena je 200,2 miliónu

Severočeská správa nemovitostí převzala od Justa pohledávku ve výši 227 232 korun. Tatra však uvedla, že zaplatila dluh zhruba 320 tisíc. Jak se deníku Právo podařilo zjistit, dlužila automobilka Justovi přibližně 320 tisíc korun. Seidl od něj dluh odkoupil a rozdělil mezi několik svých firem. Jednu část dluhu převzala právě Severočeská správa nemovitostí.

Vedení Tatry už ve středu uvedlo, že k návrhu na insolvenci není důvod a soud by ho měl odmítnout. Podle mluvčího automobilky Vladimíra Bystrova mohl mít návrh na insolvenci souvislost s nařízenou dražbou Tatry, která se uskuteční už v pátek na exekutorském úřadu v Chebu.

Vyvolávací cena je 200 miliónů 223 tisíc korun, věřitelem je společnost Composite Com z Čepí na Pardubicku, které Tatra dluží 650 miliónů. O exekuci a dražbě rozhodl Okresní soud v Novém Jičíně 13. prosince loňského roku.