„Malé firmy jsou často jediným východiskem pro nezaměstnané. Je to únik do podnikání,“ potvrdila Právu analytička ČSÚ Drahomíra Dubská.

Počet malých firem, které mají jednoho až devět zaměstnanců, totiž v době krize kuriózně stoupá: lidé u velkých zaměstnavatelů ztrácejí místa, a proto se snaží i za méně peněz uživit jako samostatní podnikatelé či jako pracovníci firmiček.

Má to ale svoji cenu. Zaměstnanci firmiček obvykle pobírají menší mzdy, často i o pět tisíc měsíčně, než je celorepublikový průměr. Vyplývá to z analýzy Českého statistického úřadu.

Připočítají-li se k tomu i středně velké firmy, zaměstnávají celkem přes 2,5 miliónu lidí, což je polovina všech zaměstnanců. Malé a střední podniky mají tedy velký význam, protože nejenže dávají lidem práci, ale na výkonu ekonomiky se podílí třetinou.

Ve větší firmě vyšší plat

Z počtu zaměstnaných lidí v sektoru malých a středních firem je vedle osob, které pracují na pracovní smlouvu (1,8 ­mi­liónu), dalších 800 tisíc lidí v pozici osob samostatně výdělečně činných či pracují na různé dohody.

Podle statistiků platí, že čím větší firma, tím větší plat. Jestliže mzda v létech 2003–2010 stoupla v malých firmách o 36 procent, u velkých firem to bylo o 54 procent.

Hodnota výkonů malých a středních firem dosáhla v roce 2010 čtyř biliónů korun, a byla tak o polovinu vyšší než v roce 2003. Tržby za vlastní výkony a zboží v roce 2010 dosáhly u malých a středních firem 6 271,8 miliardy korun. Na celkových tržbách firemního sektoru ČR se podílely 59,4 procenta.