"Zaměstnavatelé měli největší zájem o pomocné stavební dělníky, zedníky, lesní dělníky a dělníky při údržbě veřejných prostranství. K celkovému poklesu míry registrované nezaměstnanosti přispěl i fakt, že se úřadům práce dařilo umístit na pracovní trh absolventy a další uchazeče o zaměstnání na veřejně prospěšné práce," sdělila Novinkám Kateřina Prejdová, tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Podle některých analytiků je ale problémem české nezaměstnanosti její struktura. "Dlouhodobě se totiž potvrzuje, že ekonomika poptává nové zaměstnance, ale nenachází je. Lidé nabízejí jiné profese, než jsou žádány. Někdy také dochází k tomu, že zatímco v jednom kraji je určité profese nedostatek, v jiném je přebytek. Díky nedostatečné mobilitě pracovních sil ale nedochází ke sladění poptávky a nabídky," říká Vladimír Pikora, analytik Volksbank CZ.

Nejnižší míru nezaměstnanosti hlásily okresy Praha-západ (3,4 %), Praha-východ (4,1 %) a Praha (4,4 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 31 okresů. Nejvyšší byla v okresech Most (24,3 %), Karviná (21,3 %), Teplice (19,5 %), Jeseník (19,4 %), Bruntál a Ostrava (shodně 19,0 %).

V průběhu března se na úřadech práce zaevidovalo 51 944 lidí. To je o 1 610 více než v předchozím měsíci a o 4 700 více než v březnu 2003. Evidenci na úřadech práce ukončilo v březnu celkem 62 909 uchazečů. Je to o 13 888 více než v předchozím měsíci a o 5 761 více než v březnu 2003. V průběhu března 2004 nastoupilo do nového zaměstnání 47 856 osob. Úřady práce vyřadily z evidence 15 053 uchazečů.

Příspěvek v nezaměstnanosti pobíralo v březnu 2004 186 817 uchazečů o zaměstnání, tj. 33,4 % všech osob vedených v evidenci. Počet volných pracovních míst meziměsíčně mírně poklesl. Úřady práce jich evidovaly k 31. 3. 2004 celkem 42 406 - o 1 511 míst méně než v předchozím měsíci.