Tempo hospodářského růstu bylo hluboko pod úrovní, která je zapotřebí k zajištění rychlejšího poklesu míry nezaměstnanosti. Analytici nicméně předpokládají, že v letošním prvním čtvrtletí růst zrychlí navzdory vyšším daním a rozpočtovým škrtům.

„Očekávala se mnohem výraznější oprava směrem vzhůru,“ sdělil k aktuálním údajům analytik Omer Esiner ze společnosti Commonwealth Foreign Exchange. „Příliš to nepřispěje k optimismu ohledně tempa hospodářského oživení,“ dodal.

Za zpomalením růstu ve čtvrtém čtvrtletí z velké části stálo výrazné snížení vládních výdajů na obranu. Spotřebitelské výdaje, které zajišťují více než dvě třetiny ekonomické aktivity v USA, však stouply o 2,1 procenta.