ČR má také omezit rizika plynoucí z růstu pohledávek v České konsolidační agentuře, zesílit podněty pro zaměstnanost a zajistit pokles příspěvků na sociální zabezpečení.

Kritika Evropské unie je oprávněná, klidně by však mohla směřovat i do vlastních řad, řekl Petr Dufek z ČSOB. Evropská komise prý říká, jak by to dělaly současné státy unie, kdyby na to měly vůli a sílu. Odhodlání pustit se do razantnějších reforem chybí České republice stejně jako Německu nebo Francii, dodal Dufek. I tyto státy se potýkají se zadlužením, vysokými daněmi nebo malou mobilitou pracovníků, trh práce je tam snad ještě méně liberální než v ČR.

"Kritika komise je opravdu tvrdá a zasloužená," komentovala hodnocení EK analytička Volksbank Markéta Šichtařová. Je nutné dlouhodobě snižovat schodek veřejných financí, což se zatím děje jen velmi rozpačitě, uvedla.

Rizikové státní záruky

Komise uvedla, že deficit veřejných financí Česka vyskočil ze 6,4 % v roce 2002 na loňských 12,9 % HDP. Přisuzuje to jednorázovému započtení státních záruk, které činí asi 6,3 % HDP. Vláda sice přijala program konsolidace veřejných financí, který má vést ke čtyřprocentnímu schodku v roce 2006; jeho dosažení však bude záviset na zavádění finanční reformy.

Zde komise klade důraz na nezbytnost střednědobého plánování a rozpočtů orientovaných na výkony. Nabádá k uvážlivějšímu udělování státních záruk, které zůstávají zdrojem rizika. Za klad považuje záměr vlády nesnižovat v příštích letech veřejné investice v poměru k HDP.

Komisi znepokojují mimorozpočtové výdaje a rychle rostoucí náklady na sociální zabezpečení a na zdravotnictví. "Ačkoli nynější zadluženost země není vysoká, tyto výdaje přispěly k jejímu rychlému růstu v posledních letech, z 25,2 % HDP v roce 2001 na 37,6 % ve 2003".

Nízká mobilita pracovní síly

Komise Česku dále doporučila zvyšovat zaměstnanost tím, že se změní daňové zákonodárství, aby neodrazovalo od práce. Nabádá ke zvýšení mobility pracovních sil, k zajištění účinnějších forem rekvalifikace, k deregulaci nájemného a ke zlepšení dopravní infrastruktury.

Poukazuje na řadu strukturálních nedostatků trhu pracovních sil, jako jsou velké rozdíly v nezaměstnanosti mezi regiony, neúměrně vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných a množství nezaměstnané mládeže. Reforma veřejných financí povede k dalšímu poklesu zaměstnanosti ve státním sektoru, tvrdí EK. Všímá si slabého vlivu odborů na tvorbu mezd a mizivé koordinace mezi podniky a sektory ve mzdové politice.

V tomto ohledu je podle Šichtařové zpráva EK diskutabilní. "Komise sice nabádá k boji proti nezaměstnanosti, jedním dechem ale tvrdí, že vliv odborů na tvorbu mezd je příliš slabý. To je jasný rozpor," podotkla. Obvykle platí, že čím více odbory tlačí na růst mezd, tím je také vyšší nezaměstnanost, dodala.

Produktivita práce roste pomalu

Další doporučení EK se týká vzdělání, jež se má zlepšit a zefektivnit, stejně jako věda, výzkum a inovační počínání. EK uvedla, že produktivita práce v ČR rostla v minulých letech nejpomaleji ze všech vstupujících zemí a dosahuje jen 55 % průměru EU. Způsobuje to nepružný vzdělávací systém, slabá účinnost vědy a výzkumu a chabé využívání špičkových informačních technologií.

Zprávy EK budou nyní projednány členskými státy na několika úrovních. Poté ministři financí označí rozpočtový deficit některých zemí za nepřiměřený a rozhodnou o zahájení řízení, jež má vést k návratu k rozpočtové kázni, tedy pod tři procenta HDP.