„Na základě zjištěných nedostatků uložily jednotlivé inspektoráty celkem 104 pokuty ve výši 364 000 korun,“ uvedla Fléglová.

Nejčastější porušení zákona zjistili inspektoři v souvislosti s neověřenými měřidly. Dalším problémem pak bylo porušení poctivosti při výkupu odpadu, neseznámení s cenou vykupovaných surovin nebo nevydání dokladu o uskutečněném výkupu.

„Některé sběrny porušily také zákon o odpadech a další právní předpisy, neboť vykupovaly přes zákaz veřejně prospěšná zařízení nebo jejich části, jako kryty kanálů, sloupů veřejného osvětlení či dopravní značky, a nevedly řádně evidenci zúčastněných osob,“ doplnila mluvčí s tím, že část kontrol probíhala ve spolupráci s policií, Českou inspekcí životního prostředí nebo živnostenskými úřady.

Vzhledem k počtu a závažnosti zjištění byly podle Fléglové kontroly provozovatelů sběren druhotných surovin zařazeny do plánu kontrol i v roce 2013.

Výsledky kontrol sběren druhotných surovin
inspektorát
počet kontrolse zjištěním
zjištění v %
Středočeský a Hl. m. Praha
62
16
25,8
Jihočeský a Vysočina
37
16
43,2
Plzeňský a Karlovarský
71
17
23,9
Ústecký a Liberecký
6729
43,3
Královéhradecký a Pardubický
33
5
15,2
Jihomoravský a Zlínský
23
6
26,1
Moravskoslezský a Olomoucký
39
16
41,0
celkem
332
105
31,6
Zdroj: ČOI