K odhalení došlo ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci. „Pozitivní vzorky byly ihned odeslány na potvrzovací analýzu do Státního veterinárního ústavu v Praze,“ sdělil Duben s tím, že definitivní výsledky budou v pondělí.

Do doby obdržení konečného výsledku se tyto potraviny nacházejí pod veterinární kontrolou a nesmí být uváděny do oběhu. Konkrétně se jedná o 760 kilogramů kuliček a 360 kilogramů předsmažených burgerů.

„Kromě těchto dvou zjištění byla také potvrzena přítomnost koňské DNA v lasagních bolognese od lucemburského výrobce, jak již naše laboratoře prokázaly ve vzorcích odebraných Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí,“ dodal mluvčí.

K pátku veterináři odebrali 40 vzorků různých výrobků z řady zemí, 17 vzorků již bylo vyšetřeno.