„Exekucí a následnou dražbou hodláme tuto pohledávku uspokojit,“ řekl Právu mediální zástupce věřitele Andrej Čírtek.

O exekuci rozhodl Okresní soud v Novém Jičíně 13. prosince loňského roku. Dražba by se měla uskutečnit 15. března v Chebu, kde je sídlo pověřeného exekutora Davida Koncze. Dražební jistota je 100 miliónů a výše nejnižšího podání 200,223 miliónu korun. „Jako věřitel trváme na nepřetržité výrobě a plnění všech závazků podniku. Dražbou chceme dosáhnout úhrady našich pohledávek,“ uvedl Čírtek jménem společnosti Composite Com.

Z usnesení o exekuci vyplývá, že cena věcí, práv a veškerého majetku Tatry má hodnotu 1,712 miliardy korun. K exekuci přistoupila firma v domnění, že povede k rychlému řešení situace výhodnému pro ni i Tatru.

Zájmem je pokračování výroby

„Jako věřitel máme nejvyšší zájem na tom, aby Tatra nepřetržitě pokračovala ve výrobě a řádně plnila nasmlouvané zakázky i veškeré své další závazky včetně závazků vůči svým zaměstnancům, což se také děje. Tatra se nemusí obávat ani o běžící provozní financování, které není chystanou dražbou ohroženo,“ ujistil Čírtek s tím, že firma od dražby očekává příchod do Tatry kapitálově silného vlastníka.

Ten by měl uspokojit pohledávky věřitele, převzít všechny závazky související s podnikem, zaměstnance i veškeré smluvní vztahy. „Výsledkem by tedy mělo být především nepřerušené fungování podniku, jehož významu pro český průmysl i pro zaměstnanost v regionu jsme si plně vědomi,“ řekl mediální zástupce Composite Com.

Podle zastupujícího předsedy odborů Tatry Jiřího Krutílka nemá exekuce a dražba dopad na zaměstnance. „Z našeho pohledu je důležité to, že lidé mají práci, dostávají mzdy, nic se neruší, vše běží dál,“ poznamenal. On sám však také jako člen dozorčí rady věděl o exekuci už několik týdnů. „Je to boj. Někdo chce Tatru koupit nebo své peníze zpět. Každý z nás by to chtěl. Jestliže někomu peníze dáte a nevrací je, pak je exekuce a dražba jedna z možností,“ poznamenal.

Zakázky na pět měsíců dopředu

Předseda představenstva a generální ředitel Ronald Adams uvedl, že kroky podniknuté věřitelem jsou legálním způsobem, jak přimět akcionáře Tatra Holdings, aby se vzdali podílů ve společnosti. „Toto se nedotkne provozních činností, zaměstnanců, zákazníků či dodavatelů Tatry. Je to záležitost mezi věřiteli a skupinou akcionářů ovládající Tatru,“ poznamenal.

Podle Adamse by měla být záležitost vyřešena v průběhu tří týdnů. Upozornil, že Tatra nemá žádný důvod přemýšlet o insolvenci. „Od zákazníků máme zakázky na pět měsíců dopředu. Na prodej nejsou ani dvě klíčové dceřiné společnosti Taforge a Tafonco,“ dodal.