Audit, který hodnotil fungování ERÚ v letech 2005 až 2011, konstatuje, že ERÚ nepřesně nastavil výkupní ceny fotovoltaické elektřiny. Úřad také pozdě reagoval na situaci v oblasti fotovoltaiky, když došlo k výraznému poklesu nákladů na vybudování solárních elektráren. Audit rovněž konstatuje, že za zkoumané období není v ERÚ dostatečná interní dokumentace.

Současná předsedkyně ERÚ Alena Vitásková už dříve na základě auditu uvedla, že nastavení cen způsobilo škody v řádu desítek miliard korun.

Vitásková v lednu taktéž na základě výsledků auditu podala podnět státnímu zastupitelství, aby prověřilo, zda nedošlo ke zneužití pravomoci úřední osoby. Státní zastupitelství požádalo ERÚ o doplňující informace.

ERÚ zatím audit oficiálně nezveřejnil, Vitásková však řekla, že to úřad udělá do konce února.