Úřad zatím zkoumá rozsah případných pochybení, proces směřující k odebrání licence byl nicméně zahájen.

„Licence společnostem ČEZ Distribution a ČEZ Electro včera (v úterý) zrušena nebyla, ale proces směřující k jejímu odebrání byl zahájen,“ řekl Rokov citovaný agenturou Focus. Oznámil, že slyšení držitelů licence z obou společností je naplánováno na 16. dubna.

„Cílem těchto procedur je přesvědčit se o tom, že způsobená pochybení jsou natolik závažná, že může k odebrání licence dojít, aniž by to vyvolalo negativní následky,“ sdělil Rokov.

Jakmile bude proces u konce, může bulharská strana podle Rokova sáhnout k tomuto extrémnímu kroku a licenci odebrat.

Tři dny na odvolání

Rokov řekl, že podnětem ke kontrole regulační komise byla prověrka, kterou v distribuční společnosti ČEZ provedla bulharská finanční inspekce. Její zpráva, vypracovaná 8. února, upozornila na pochybení zjištěná v činnosti společností ČEZ Distribution a ČEZ Electro. „Většinou se týkají porušení zákona o veřejných zakázkách, chyb v protokolech o instalaci elektroměrů a zpoždění povinných výkazů,“ upřesnil bulharský činitel.

Bulharská odbočka firmy ČEZ má nyní podle Rokova tři dny na to, aby se proti zjištěným závadám odvolala.