„Přesto jsme odebrali v pěti místech určení vzorky hovězích hamburgerů z Polska, mletého masa z Polska, boloňských špaget z Belgie či masných výrobků z Rumunska,“ sdělil mluvčí s tím, že nejdřív se musí prokázat přítomnost koňské DNA. „Potvrdila-li by se, následoval by průkaz masa,“ doplnil. To by znamenalo prověřování původu výrobku.

Duben také uvedl na pravou míru informace o tom, že se koně v Česku neporážejí. „V ČR se koně běžně porážejí, i když to je malé množství,“ informoval. V roce 2012 bylo poraženo celkem 407 koní, o rok dříve se jednalo o 432 koní.

Kromě koňského masa tuzemského původu se na český trh dostává i maso z jiných států, například z Francie, Bulharska nebo Belgie.

„Koně určení na porážku k lidské spotřebě musí splňovat stejné podmínky zdravotní nezávadnosti jako všechna jatečná zvířata,“ připomněl Duben. Do prodeje nesmí maso koní, kterým byla podána léčiva, jež nejsou povolena pro potravinová zvířata.