Další část peněz z dluhopisů chce ministerstvo financí (MF) použít na uhrazení cenných papírů splatných v letošním roce a odkup dalších dluhopisů z trhu.

Základním důvodem předložení návrhu je podle MF splacení vyššího schodku státního rozpočtu v roce 2011 a snaha vyhnout se refinančnímu riziku, tedy možnosti, že by stát nebyl schopen dostát svým závazkům kvůli malému podílu dlouhodobých státních dluhopisů.

Zbylých více než 149 miliard korun pak může MF využít podle návrhu na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2013 a dalších možných závazků státu splatných v roce 2013.

Půjčka celkem za 230 miliard 

"Vydání dluhopisů sice zvýší státní dluh o jejich jmenovitou hodnotu, ale použití peněžních prostředků utržených z jejich prodeje na splátky a odkupy bude státní dluh zase snižovat," uvedlo MF. Státní dluh ke konci loňského roku činil 1,67 bilionu korun.

Podle Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013 si chce MF letos půjčit 230,7 miliardy Kč. Úřad v rámci toho chystá v příštím roce vydat opět spořicí státní dluhopisy určené občanům, městům, nadacím a neziskovým organizacím za 20 až 40 miliard korun.

Předloni stát hospodařil se schodkem 142,8 miliardy korun, MF původně počítalo s deficitem 135 miliardy korun. Na původně plánovaný deficit MF získalo peníze díky jinému zákonu o státním dluhopisovém programu. Kvůli dodatečným téměř osmi miliardám korun MF předložilo tento zákon.