Stavební výroba v únoru vzrostla na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích staveb pozemního stavitelství (výstavba obchodních a administrativních center, bytové komplexy). Zvýšil se rovněž objem stavebních prací provedených v zahraničí.

Pokles stavebních prací na opravách a údržbě stavebních objektů byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou února 2003, kdy vrcholily stavební práce na opravách a údržbě metra v Praze po povodni v srpnu 2002, uvádí ČSÚ.

Počet zaměstnanců ve stavebních firmách s 20 a více zaměstnanci se v únoru zvýšil o 2,4 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců dosáhla 16 043 Kč a vzrostla meziročně o 9,0 %, reálná mzda o 6,5 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance vzrostla o 7,0 %.

Stavební úřady v únoru vydaly 8 595 stavebních povolení, z toho 4 162 pro nové stavby a 4 433 pro rekonstrukce. Orientační hodnota staveb povolených v únoru dosáhla 16,4 mld. Kč.

Stavební úřady povolily výstavbu 2 043 bytů, z toho 1 485 bytů v nové výstavbě a 558 rekonstrukcí bytů. Orientační hodnota nově povolených bytů dosáhla v bytových domech 4,2 mld. Kč. Průměrná orientační hodnota na 1 byt představovala v nové výstavbě 2,6 mil. Kč a při rekonstrukci 1,4 mil. Kč.