Lidé se nejčastěji ptají na DPH u stavebních prací, na sazby na jednotlivé zboží a služby a na placení zálohy na DPH, uvedl mluvčí ministerstva Radek Němeček.

Důvodem zavedení informačních linek je obrovské množství novinek, které nový zákon o DPH na poslední chvíli přináší. "Legislativní proces se protáhl a změn je hodně," poznamenala mluvčí úřadu Eva Nováková. Případném rozšíření počtu linek bude záviset na zájmu lidí.

Telefonní linky pro dotazy obecné povahy jsou 257 044 164257 044 179. V případě dotazů na pravidla vykazování DPH v Evropské unii mohou lidé volat na číslo 257 044 202 nebo psát na adresu vies.dph@mfcr.cz.

Firmy se zde dozvědí informace o daňovém identifikačním čísle a souhrnném hlášení. Získají také informaci, jak si ověřit, zda je jejich obchodní partner z EU ve své zemi registrovaný k DPH. To bude pro obchod mezi členy unie zásadní. DPH se bude platit v zemi příjemce, pokud by však tamní firma nebyla zaregistrovaná k DPH, musela by daň odvést česká společnost.