"Jednání bylo velmi komplikované a nepopírám, že i velmi náročné," řekl českým novinářům Nečas po více než 24hodinovém rokování, které v Bruselu začalo ve čtvrtek a pokračovalo přes noc až do pátečního podvečera.

Lídři unie se nakonec dohodli, že výše rozpočtu se bude pohybovat v závazcích zhruba na úrovni 957 miliard eur. Výdaje tak v porovnání se současným rozpočtem klesnou. "Došlo k úspoře... Je to skutečně úsporný finanční rámec," podotkl český premiér.

Množství peněz z eurofondů pro Českou republiku proti období 2007-2013 se citelně zmenší, neboť v končícím sedmiletém rozpočtu mělo Česko k dispozici zhruba 26,7 miliardy eur. Pokles se ale vzhledem k celkovým úsporám v chystaném unijním rozpočtu i kvůli bohatnutí ČR v rámci EU čekal. Nečas zdůraznil, že získaná suma bude v přepočtu na obyvatele čtvrtá nejvyšší v Evropské unii. V končícím rozpočtovém období je ČR na prvním místě.

Nečas před nynějším summitem pohrozil, že původně navrhované množství peněz pro ČR v eurofondech je příliš malé. Nakonec se tuto částku podařilo zvýšit o 900 miliónů eur v cenách roku 2011. "Veto mělo smysl," zdůraznil Nečas. Kdyby ČR nemyslela vážně hrozbu, že jednání zablokuje, pak by zlepšení původní sumy nedosáhla, podotkl premiér.