„Ve srovnání s předchozím obdobím vzrostla agresivita zástupců společností na předváděcích akcích a objevily se nové způsoby nekalých obchodních praktik. Inspektoři se setkali nejen s arogancí a agresivitou předvádějících, ale byli také svědky manipulace, nátlaku a ponižování účastníků,“ informovala Fléglová.

Ve srovnání s rokem 2011 se zvýšil podle mluvčí počet uložených pokut z 97 na 179 a při opakovaném porušení stejných povinností vzrostla také výše pokut uložených jednotlivým kontrolovaným subjektům.

Rekordní pokutu milión korun ČOI dala za předváděcí akce společnosti Beck Czech. Podle FTV Prima inspekce výši pokuty zdůvodnila porušením zákona a také agresivními praktikami zástupců firmy. Jednatelka společnosti Beck International Hana Humlová televizi řekla, že firma žádnou pokutu od ČOI nedostala. Firma Beck Czech už neexistuje, přejmenovala se totiž na Beck Europe.

Místo zpestření noční můra

Inspektoři se zaměřili zejména na odhalování různých forem nekalých obchodních praktik používaných k manipulaci a ovládnutí účastníků těchto akcí, což jsou v mnoha případech senioři. V souvislosti se staršími lidmi zjistili i užívané agresivní obchodní praktiky.

„Předváděcí akce, které ještě před pár lety představovaly pro řadu seniorů zpestření jejich života a možnost setkání s vrstevníky, se změnily u mnohých z nich v noční můru, jak splatit dluhy, do kterých se dostali,“ připomněla Fléglová.

Zákaz vstupu i s pozvánkou

Dalším zjištěným problémem byly nejrůznější klamavé obchodní praktiky. V loňském roce se inspektoři setkávali také s tím, že nebyli jako spotřebitelé vpuštěni na předváděcí akci – a to i v případech, kdy se prokázali řádnou pozvánkou.

„Výsledky kontrol za rok 2012 opakovaně potvrdily, že předváděcí prodejní akce a smlouvy na nich uzavírané patří nadále k nejproblematičtějším formám prodeje na území České republiky,“ doplnila Fléglová.

Kontroly v roce 2012
inspektorát
počet kontrol celkem
porušení předpisůporušení předpisů v %
Středočeský a Hl. m. Praha
101
81
80,2
Jihočeský a Vysočina
21
11
52,4
Plzeňský a Karlovarský
31
16
51,6
Ústecký a Liberecký
68
55
80,9
Královéhradecký a Pardubický
18
12
66,7
Jihomoravský a Zlínský
19
15
79,0
Moravskoslezský a Olomoucký
23
14
60,9
celkem
281
204
72,6
Zdroj: ČOI