Vývoz tohoto produktu se meziročně zvýšil o 127 procent a dosáhl celkového objemu 4700 hektolitrů. Stáčírnu na sudy KeyKeg uvedl Budějovický Budvar do provozu v březnu 2011. Nevratné sudy jsou určeny výhradně pro export a na tuzemský trh se nedodávají.

„Při zavádění nevratných sudů bylo naším primárním cílem zavedení anebo zvýšení prodeje sudového piva ve vzdálených destinacích. Chtěli jsme eliminovat administrativní a logistické bariéry, které znemožňovaly, případně z různých důvodů příliš komplikovaly dodávky piva v klasických vratných sudech do některých lokalit. Výsledky předčily naše očekávání. Sud KeyKeg se tak stal jedním z faktorů, které přispěly k úspěchu našeho exportu v roce 2012,“ informovala Renata Pánková, vedoucí oddělení exportních prodejů Budějovického Budvaru.

V loňském roce exportoval pivovar nejvíce piva ve své historii, a to celkem 657 000 hektolitrů, což je meziročně o procento více. „Nejvíce piva v nevratných sudech jsme vyvezli do Ruska, na Ukrajinu a do Austrálie,“ konstatovala Pánková.

Významnými odběrateli jsou také Vietnam, Japonsko, Nový Zéland, Čína nebo Hongkong. V listopadu 2012 byla první zásilka sudů KeyKeg odeslána do Brazílie. „Očekáváme, že poptávka po pivu v těchto obalech i nadále poroste. Zajímavý obchodní potenciál vidíme například v Jižní a Střední Americe, zejména v Mexiku,“ doplnila Pánková.