„Na základě lednového plnění rozhodně nelze činit žádné závěry ohledně celého roku. Kromě toho se v lednu ještě neprojevil vliv změn daně z přidané hodnoty od ledna 2013,“ připomněl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Sazby DPH od ledna 2013 stouply o jeden procentní bod na 15 a 21 procent.

Celkové příjmy 125 miliard korun byly proti lednu 2012 vyšší o 24,8 miliardy korun. Celkové výdaje 82,6 miliardy korun ke konci ledna 2013 jsou o 3,4 miliardy korun nad úrovní ledna 2012.

Na růstu příjmů se nejvíce podílely nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery (o 18,8 miliardy korun) a daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení (o 7,1 miliardy korun). Podílely se na tom zejména příjmy z EU, které byly meziročně o 16,6 miliardy korun vyšší.

Vybralo se více na cigaretách

Hlavním zdrojem růstu daňových příjmů bylo inkaso spotřebních daní ve výši 21,5 miliardy Kč, což je o 4,9 miliardy více než v lednu 2012. Na tom se podílel zejména příjem spotřební daně z tabákových výrobků, který meziročně vzrostl o 5,2 miliardy korun. Inkaso DPH 34,6 miliardy korun meziročně vzrostlo o 1,9 miliardy korun.

Největší objem peněz v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Koncem ledna bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 36,4 miliardy korun, což znamenalo meziroční pokles o 3,3 miliardy korun. Na meziročním růstu celkových výdajů se podílely nejvíce neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění 8,4 miliardy korun, které vykázaly meziroční růst o čtyři miliardy.

Na celý letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 100 miliard korun. Loni rozpočet skončil deficitem 101 miliard korun.